Liczba odwiedzin strony: 25237 Osób na stronie: 1
 

Grzegorczyk Witold. Kancelaria adwokacka

 
 
Grzegorczyk Witold. Kancelaria adwokacka
 
Kościuszki 1
09-402 Płock
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 214 poz. 1575 - Środki przymusu bezpośredniego stosowane przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z dnia 27 listopada 2006 r.) Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) zarządza się, co następuje: §   1.  Rozporządzenie określa rodzaje środków przymusu bezpośredniego,...
Monitor Polski 2003 Nr 37 poz. 534 - RFN-Polska. Porozumienie w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o prz
POROZUMIENIE z dnia 6 kwietnia 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmiany pozycji 22 w załączniku nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r. (M.P. z dnia 24 lipca 2003 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPr. I 214-27-99/26...